Verbindingen - Karakteristieke waarden

c-valeurscaracteristiques_covart_pho_other_microsite-header_eu_nl

Belastingduurklassen

Er zijn vijf belastingduurklassen die afhangen van de duur van de overheersende karakteristieke belasting.

In de volgende tabellen worden deze klassen bepaald en staan enkele voorbeelden van belastingen.

Image
tab-classe-chargement-nl

Zie de nationale bijlagen van de Eurocode voor meer bijzonderheden.

Houtsterkteklassen

De in de tabellen opgegeven sterktewaarden Rk gelden voor het gebruik van hout van sterkteklasse C24, zoals vereist voor constructieve doeleinden.

 • Voor houtsoorten van een hogere sterkteklasse blijven de tabelwaarden onveranderd.
 • Voor houtsoorten van een lagere sterkteklasse moeten de tabelwaarden vermenigvuldigd worden met de coëfficiënt Kdens die als volgt berekend wordt :

kdens = (ρk/350)²

Waarbij :

 • 350 kg/m3 : de karakteristieke dichtheid van hout van sterkteklasse C24 overeenkomstig de norm NF EN 338.
 • ρK : de karakteristieke dichtheid van het gebruikte hout overeenkomstig de norm NF EN 338.

Reglementaire kennisgevingen 

 1. Tenzij anders is aangegeven, worden de karakteristieke waarden uitgedrukt in kilo newton (kN) en de afmetingen in millimeter (mm). 1 kN = 100 daN ~ 100 kg.
 2. Tenzij anders is aangegeven, gelden de karakteristieke waarden voor houtsterkteklasse C24.
 3. De onderdelen die ontworpen zijn om tijdens de montage geplooid te worden, moeten één enkele keer geplooid worden. Bij het plooien van staal ontstaat breukgevaar ter hoogte van de plooilijn. Onderdelen met breuken ter hoogte van de plooilijn kunnen de belasting niet weerstaan en moeten vervangen worden.
 4. Een nagel of schroef die het hout splijt, is niet bestand tegen de ontwerpbelasting. Onderzoek de houtsplijting om te bepalen of de verbinding bestand is tegen de ontwerpbelasting. Zeer droog hout kan gemakkelijk splijten. Als u vaststelt dat het hout splijt, moet u een gat voorboren in het hout. De boorgatdiameter moet voldoen aan de voorschriften in Eurocode 5.
 5. Naarmate de vochtigheidsgraad verandert, kan hout krimpen en opzwellen, met name haaks op de houtvezels. Houd rekening met maatveranderingen bij het ontwerpen en monteren van een verbinding. Simpson Strong-Tie® vervaardigt producten die de juiste doorsnede hebben bij een gecontroleerde vochtigheidsgraad. Simpson Strong-Tie® kan ook producten op andere breedtes leveren: neem contact op met de commerciële dienst voor meer informatie.
 6. Bij gebruik van meerdere houtdelen moeten die aan elkaar verbonden worden zodat ze als één geheel kunnen werken.
 7. Bepaalde uitvoeringsvormen kunnen afwijken van de beschrijvingen in deze catalogus. Vraag zo nodig advies aan onze technische dienst.

Contact

Simpson Strong-Tie Frankrijk

Simpson Strong-Tie

ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
Frankrijk