Eurocodes

c-eurocodes_covart_pho_other

Related Content

 1. Wat zijn Eurocodes ?

  Eurocodes vormen een geïntegreerd geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en civieltechnische werken, inclusief hun funderingen en bestandheid tegen aardbevingen.

  Voordelen van Eurocodes

  • Eurocodes zijn een samenvatting van jaren onderzoek naar de ontwikkeling van bouwtechnieken, waarbij met name rekening is gehouden met de berekening van houtskelethuizen en civieltechnische werken.
  • Eurocodes zijn een voorafgaande voorwaarde voor de CE-markering. De CE-markering verwijst namelijk naar de Eurocodes als middel om de mechanische sterkte van het product te bewijzen.
  • Eurocodes brengen meer samenhang in de prestaties en vermijden overdimensionering van constructies.
  • De berekening van de grenstoestanden maakt het mogelijk houtsoorten te gebruiken die op voorhand volgens mechanische sterkteklasse ingedeeld zijn. Zo krijgt men een vergelijkbare mate van karakterisering en betrouwbaarheid als voor andere materialen.
  • Eurocodes maken het mogelijk producten beter te beoordelen op basis van proeven die het werkelijke gedrag benaderen zoals dat op de constructies waargenomen wordt. Ook de bezwijkvormen zijn beter zichtbaar.

  Eurocodes verhogen bijgevolg de constructieve veiligheid.

  De volgende Eurocodes Zijn van belang voor onze houtverbinders :

  • Eurocode 0 + 1 : Grondslagen van constructief ontwerp en belastingen op constructies
  • Eurocode 5 : Ontwerp en berekening van houtconstructies
  • Eurocode 8 : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructie
  • Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies
  • Eurocode 3 : Ontwerp en berekening van constructiestaal
 2. De Eurocode 5

  De gegevens over de belastingsterkte van onze verbindingsstukken berusten op Eurocode 5. Simpson Strong-Tie® publiceert de gekende technische en regelgevingsinformatie. Deze informatie beoogt een optimaal gebruik van onze producten te waarborgen. Elke technische evolutie van de producten of van de reglementering kan een evolutie van de informatie in onze catalogi of technische fiches met zich meebrengen. De gebruiker is gehouden rekening te houden met elke ontwikkeling in regelgeving die de berekening of toepassing van de producten kan beïnvloeden. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht raadpleeg onze technische dienst.

  De medegedeelde belastingswaarden in de tabellen zijn de karakteristieke waarden overeenkomstig Eurocode 5 en de ETA’s die zijn opgesteld volgens ETAG 015. Teneinde het gebruik en het begrijpen van de voorgelegde tabellen te vergemakkelijken hebben wij de uitgangspunten voor berekening beperkt tot houtsterkteklasse C24. Zo nodig kunt u echter een andere sterkteklasse gebruiken.

  De karakteristieke waarden gelden bij toepassing overeenkomstig de gegevens in de tabellen (aantal, type en plaats van de bevestigingen, houtvezelrichting enz.).

  De mechanische eigenschappen van nagel- of schroefbevestigingen in de tabellen worden beschouwd als gelijkwaardig aan die van nagels die in de handel gebracht worden door Simpson Strong-Tie®.

  Download onze documentatie.

 3. Brandwerendheid overeenkomstig Eurocode 5

  Sinds 1 april 2014 is het (Franse) brandveiligheidsvoorschrift Bois Feu 88 (uittreksel: NF P 92-703 - § 5.33 - februari 1988) niet meer van toepassing. Vandaag de dag zijn alleen de Eurocodes en hun nationale bijlagen van toepassing voor het dimensioneren van de verbindingen bij brand.

  Simpson Strong-Tie verbindt zich tot het verstrekken van de karakteristieke waarden bij brand voor een duur van 30 minuten. Deze zijn het resultaat van tests en zijn opgenomen in de technische fiches van de producten GSE, GSI, GLE en GLI van 4 mm en worden vermeld samen met de bevestigingen: de nagels CNAØ4,0x75 of de schroeven CSAØ5,0x80.

  De proeven zijn uitgevoerd in samenwerking met het laboratorium Building Test Center (UK) overeenkomstig de norm EN 13501-2 en de ETAG 015. De rekenfactoren in de Eurocode (kmod, γM, γG, γQ...) zijn in dit geval verschillend in vergelijking met een standaardberekening.

  Brandwerendheid

  De brandreactie is verschillend van de brandwerendheid. Terwijl de eerste gaat over het brandbare karakter van het product, gaat het tweede over het vermogen van het product om zijn functie bij een brand te vervullen. In de gevallen van verbinders bestaat het doel erin de mechanische eigenschappen van het product te behouden om de instorting van de constructie te voorkomen.

  De brandwerendheid van houten constructies wordt bewezen overeenkomstig Eurocode 5 Deel 2 (EN1995-1-2). Om brandwerendheid te bewijzen moet van elk product een specifieke studie worden gemaakt in zijn toepassing. Zo kan een certificering van het type ETA worden verkregen. Eenzelfde materiaal kan onbrandbaar zijn terwijl het toch onvoldoende brandwerendheid heeft en omgekeerd. Bijvoorbeeld: holle bouwstenen zijn onbrandbaar, hun brandreactie is dus uitstekend (klasse A1) maar hun brandwerendheid is middelmatig door hun brosheid bij hoge temperatuur (een muur kan instorten omdat hij bros wordt door de hitte). Omgekeerd is eik brandbaar en zal het een zeer gemiddelde brandreactie hebben (klasse D), maar een tamelijk goede brandwerendheid. Aldus is een eikenhouten deur van 35 mm gedurende 30 minuten bestand tegen brand.

  Simpson Strong-Tie certificeert een brandwerendheid van 30 minuten voor de ophangbeugels GSE, GSI, GLE en GLI van 4 mm, voor de beugels met insteekblad en de beugels met zwaluwstaartverbinding met behulp van de ETA-06/0270 en ETA-07/0245.

  Ten slotte kunnen sommige verankeringen tot 120 minuten brandwerendheid bewijzen: dit is het geval van de doorsteekankers BOAX.

  Voor meer informatie over de brandwerendheid van de verbinders van Simpson Strong-Tie, zie onze branddocumentatie of surf naar onze website.