Bescherming van het milieu

Environment Protection

Simpson Strong-Tie streeft ernaar verontreiniging en energieverbruik door de activiteiten van de site locaties te verminderen. Samen met haarzijn medewerkers zet Simpson Strong-Tie zich dan ook dagelijks in om een gezondere omgeving te creëren.

Related Content

 1. Ons milieubeleid

  Het engagement van Simpson voor de bescherming van het milieu is ingegeven door de volgende hoofdprincipes :

  • We zullen alle geldende wetten en regelgeving naleven en programma's en procedures aanwenden om de naleving ervan te waarborgen
  • We zullen onze eigen milieueisen - die strenger zijn dan de regelgeving - opstellen en naleven om de bescherming van het milieu te waarborgen.
  • We zullen alles in het werk stellen om de risico's te beperken en de sites waar we gevestigd zijn te beschermen dankzij het gebruik van betrouwbare technologieën en operationele procedures. We zullen systemen en procedures gebruiken die specifiek zijn ontworpen om gevaarlijke activiteiten en risicovolle situaties voor het milieu te vermijden.
  • We zullen paraat staan om te reageren op gevaarlijke situaties en antwoorden bieden die aangepast zijn aan de eventuele verschillende noodsituaties en we zullen ook anticiperen op de herstelplannen van onze activiteiten.
  • We zullen alles in het werk stellen om onze emissies in de atmosfeer, in de bodem of in het grondwater en de waterlopen onder controle te houden. We zullen de hoeveelheid en toxiciteit van de afvalstoffen van onze activiteiten maximaal beperken en ervoor zorgen dat ze veilig en overeenkomstig de regelgeving worden verwerkt en verwijderd.
  • We zullen ervoor zorgen dat onze leveranciers de geldende wettelijke en reglementaire eisen naleven en dat hun verantwoordelijke gedrag de naleving van de milieuvoorschriften weerspiegelt. In het kader van onze evaluatieprocedure van de leveranciers, zullen we hun situatie ten aanzien van het milieu bekijken. Als naar aanleiding van deze evaluatie ongepaste of gevaarlijke praktijken aan het licht komen waarvoor geen verbetering wordt overwogen, zullen we weigeren met hen zaken te doen.
  • We zullen ons engagement voor het milieu aan onze vennoten, leveranciers en klanten meedelen. We zullen hen aansporen om onze milieudoelstellingen te halen en we zullen hen in ruil daarvoor helpen hun doelstellingen te halen.
  • We zullen ons engagement voor het milieu aan onze vennoten, leveranciers en klanten meedelen. We zullen hen aansporen om onze milieudoelstellingen te halen en we zullen hen in ruil daarvoor helpen hun doelstellingen te halen.

  Verbruik en recyclage

  Staal is de voornaamste grondstof die wordt gebruikt voor de productie van de verbinders van Simpson Strong-Tie. Het percentage gerecycleerd staal maakt 18% uit van het staal dat voor de vervaardiging van onze producten wordt gebruikt.Het staal dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van onze producten bestaat voor 18% uit gerecycled staal.

  De andere grondstoffen die dienen voor de verpakking van onze producten – karton, blisterplastic, palletfolie, etiket – zijn grotendeels recycleerbaar. De , en de partners-leveranciers streven er eveneens naar de impact ervan op het milieu te beperken. Simpson Strong-Tie werkt samen met drukkers die garanderen dat het papier dat voor catalogi brochures en andere documentatie van Simpson Strong-Tie wordt gebruikt, PEFC- en FSC-gecertificeerd is. Uit deze twee certificeringen blijkt dat de milieucriteria voor de vervaardiging van het papier, alsmede voor het duurzame beheer van de wouden bossen worden nageleefd.

  Door de rechtstreekse toepassing van het sorteerbeleid in de fabriek kon 95% van de in 2013 geproduceerde afvalstoffen worden gevaloriseerd. Simpson Strong-Tie is erin geslaagd gewoon industrieel afval in zes jaar met 30% te verminderen, en gevaarlijk afval met 50% in dezelfde periode.

  Energiebeheer

  Regelmatig wordt er een energiediagnose van onze productievestiging uitgevoerd om te bepalen waar het elektriciteitsverbruik vandaan komt. Er worden momenteel maatregelen getroffen om het energieverbruik van de kantoren te verlagen.

  Simpson Strong-Tie heeft na de uitbreiding in 2010 geïnvesteerd in apparatuur van een nieuwe generatie. De oppervlakte van de vestiging is verdubbeld, maar het gasverbruik is slechts met 16 % toegenomen.

  Water wordt in het productieproces niet meegerekend en wordt uitsluitend voor sanitaire doeleinden gebruikt, wat geen verontreinigende lozingen met zich meebrengt. Ondanks de uitbreiding van de vestiging en de toename van het aantal medewerkers blijft het verbruik stabiel.

  Conformiteit met de regelgeving

  Het bedrijf beantwoordt aan de ICPE-reglementering (ICPE = Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, voor de milieubescherming aangewezen installaties) op de geluidshinder van haar productievestiging en voert de verplichte controles uit. Daarenboven Daarnaast investeert Simpson Strong-Tie jaarlijks in de verbetering van het productieproces, door geluidsisolatie te plaatsen rondom zijn de luidruchtige machines en door het arbeidscomfort van zijnde werknemers te verhogen.

  De lozingen uitstoot in de lucht tijdens het productieproces worden gefilterd voordat ze in het milieu terechtkomen. De gebruikte filters worden dan samen met het gevaarlijk afval verzameld.

  Simpson Strong-Tie overtreft de reglementaire eisen en heeft zijn haar fabriek gebouwd op retentie om verontreiniging van de bodem en het grondwater bij brand te voorkomen. Zo kan verontreinigd bluswater worden opgevangen om op reglementaire wijze weer te worden behandeld.

  Voortdurende verbetering van de producten

  • De R&D-dienst werkt aan de ontwikkeling van producten die minder grondstoffen gebruiken voor gelijkwaardige technische prestaties.
  • De dienst werktuigbouw ontwikkelt gereedschap waarmee onderdelen met zo weinig mogelijk machinebewegingen kunnen worden vervaardigd, om zo het energieverbruik bij de productie ervan te beperken.
  • De inkoopdienst geeft voorrang aan dichtbij gelegen leveranciers en bouwt duurzame relaties met hen op.

Contact

Simpson Strong-Tie Frankrijk

Simpson Strong-Tie

ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
Frankrijk