Bevestigingen - Berekeningsschema’s

c-fixationsabaques_covart_pho_other_microsite-header_eu_nl

Gebruiksaanwijzing voor de berekeningsschema's van Simpson Strong-Tie

Image

1) De treksterkte Rax.k hout/hout omvat de volgende sterktewaarden

Image

Die sterktewaarden gelden voor :

 • Een houtdeel onder kop met dikte kleiner of gelijk aan de waarde t1 vermeld in de kolom ernaast
 • Een schroef waarvan de hartlijn onder een hoek van 45 tot 90° op de vezelrichting staat in de gevallen van ESCR(XXX), en haaks op de vezelrichting voor de andere schroeven.

Alle treksterkten worden gegeven voor hout van mechanische klasse C24 . Voor gebruik in een materiaal met een andere dichtheid en als de bezwijkvorm 3 niet beperkend is voor de sterkte (wat het geval is voor alle hout/hout-verbindingen), kan de treksterkte worden vermenigvuldigd met de volgende factor :

Kdens = (𝜌𝑘/350)0.8

Waarbij :

 • 350 kg/m3 : de karakteristieke dichtheid van hout van sterkteklasse C24 overeenkomstig de norm EN 338.
 • 𝜌𝑘 : de karakteristieke dichtheid van het gebruikte hout overeenkomstig de norm NF EN 338.

Bij klemschroeven (deeldraadse schacht) komt de afmeting t1 overeen met de maximale dikte waarbij de schroefdraad volledig in het hout aan de puntzijde zit wat voor een optimale aanspanning bij de plaatsing zorgt.

2) De afschuifsterkte Rv.α.k hout/hout omvat de volgende sterktewaarden

Image

De afschuifsterkten zijn gegeven voor verscheidene dikten van houtdelen onder kop t1 en voor de volgende confi guraties :

 • Hartlijn van de belasting evenwijdig aan de vezelrichting van de twee houtdelen Rv.0°.k
 • Hartlijn van de belasting haaks op de vezelrichting van de twee houtdelen Rv.90°.k
 • Hartlijn van de belasting haaks op de vezelrichting van het houtdeel onder kop en evenwijdig aan de vezelrichting van het houtdeel aan puntzijde Rv.90-0°.k

Die sterktewaarden gelden voor hout van mechanische klasse C24 of hoger

De hypothese van voorboring voor het berekenen van de belasting en de minimumafstanden is gevalideerd

Voor schroeven met deeldraadse schacht zijn de sterktewaarden alleen aangegeven voor confi guraties waarbij de schroefdraad niet meer dan 5 mm diep in het houten element onder kop zit om een optimale vastklemming te waarborgen.

Met de clausule (2) van deel 8 .3 .1 .2 van EN1995-1-1:204+A2:2014 over de indringingsdiepte wordt bij deze berekening geen rekening gehouden.

3) De afschuifsterkte Rv.α.k staal/hout omvat de volgende sterktewaarden

Image

De afschuifsterkten zijn aangegeven voor dik (tst = d) en dun staal (tst = 0,5xd) voor de volgende confi guraties :

 • Hartlijn van de belasting evenwijdig aan de vezelrichting van het hout Rv.0°.k
 • Hartlijn van de belasting haaks op de vezelrichting van het hout Rv.90°.k

Die sterktewaarden gelden voor hout van mechanische klasse C24 of hoger.

De sterktewaarden voor de tussenliggende staaldikten kunnen worden verkregen door interpolatie tussen de waarden voor dunne en dikke staalplaat.

De hypothese van voorboring voor het berekenen van de belasting en de minimumafstanden is gevalideerd

Alle berekeningen voldoen aan de norm EN1995- 1-1:2004+A2:2014 & de ETA's of DoP's met betrekking tot de schroeven. Voor meer informatie of andere confi guraties van schroefverbindingen de software SOLIDWOOD online staat te uwer beschikking.

Gecombineerde of schuine belasting

Als een schroef of een groep schroeven tegelijk axiaal en lateraal wordt belast, (geval van een schuine belasting), moet de volgende combinatie worden gecontroleerd :

(Fax.d.i/Rax.d.i)² + (Fv.d.i/Rv.d.i)² ≤ 1

Fax.d.i en Fv.d.i komen overeen met de projecties van de schuine belasting respectievelijk volgens de hartlijn van de schroef en haaks op de hartlijn van de schroef.

Image

Karakteristieke waarden / Berekeningswaarden

De in deze tabellen aangegeven waarden zijn karakteristieke sterktewaarden Rk overeenkomstig Eurocode 5 (EN1995-1-1:2005 + A1:2008 + A2:2014) . Om de overeenkomstige berekeningssterkte Rd .i te verkrijgen gebruikt men deze formule :

Rd = (Rk x kmod.i)/ γm

Hierbij geldt : 

 • kmod.i : wijzigingsfactor gekoppeld aan de belastingsduur, de gebruiksklasse en het gebruikte materiaal (cf . tabel 3 .1 van Eurocode 5).
 • γm : partiële factor voor de eigenschappen van de materialen.

Deze berekeningswaarde is te vergelijken met een overeenkomstige gewogen belasting.

Het is evenwel gebruikelijk een karakteristieke gewogen belasting (het minst ongunstige geval kan dan eenvoudiger worden geïdentifi ceerd) rechtstreeks met de karakteristieke sterkte te vergelijken, waarbij dan wordt gecontroleerd :

max (Fd.i x γm / kmod.i) ≤ Rk

Effectief aantal

De sterkte Rk .n van een groep van n schroeven wordt berekend door de sterkte van één enkele schroef te vermenigvuldigen met neff :

Rk.n = neff x Rk

Axiaal belaste schroef :

neff = n0,9

n 2 3 4 5 6
neff 1.87 2.69 3.48 4.26 5.02

Schroeven belast bij afschuiving :

TTUFS, TTSFS, SDW, SDWS, SSH, CSA, CNA, ESCR/C/HRD d=5 et 6

Op eenzelfde vezelrichting van het hout : neff = nkeff

Verspringend geplaatst 1xd : neff = n

Haaks op de vezelrichting : neff = n

Hartafstand keff
a1 ≥ 14d 1.0
a1 = 10d 0.85
a1 = 7d 0.7
a1 = 4d 0.5

Schroeven belast bij afschuiving :

ESCR/C/HRD/FTC/FTZ/FT d ≥ 8

Op eenzelfde vezelrichting van het hout : 

Image

Haaks op de vezelrichting : neff = n

Contact

Simpson Strong-Tie Frankrijk

Simpson Strong-Tie

ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
Frankrijk