Wat zijn Eurocodes ?

Eurocodes

Wat zijn Eurocodes ?

Eurocodes vormen een geïntegreerd geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en civieltechnische werken, inclusief hun funderingen en bestandheid tegen aardbevingen.

Voordelen van Eurocodes

  • Eurocodes zijn een samenvatting van jaren onderzoek naar de ontwikkeling van bouwtechnieken, waarbij met name rekening is gehouden met de berekening van houtskelethuizen en civieltechnische werken.
  • Eurocodes zijn een voorafgaande voorwaarde voor de CE-markering. De CE-markering verwijst namelijk naar de Eurocodes als middel om de mechanische sterkte van het product te bewijzen.
  • Eurocodes brengen meer samenhang in de prestaties en vermijden overdimensionering van constructies.
  • De berekening van de grenstoestanden maakt het mogelijk houtsoorten te gebruiken die op voorhand volgens mechanische sterkteklasse ingedeeld zijn. Zo krijgt men een vergelijkbare mate van karakterisering en betrouwbaarheid als voor andere materialen.
  • Eurocodes maken het mogelijk producten beter te beoordelen op basis van proeven die het werkelijke gedrag benaderen zoals dat op de constructies waargenomen wordt. Ook de bezwijkvormen zijn beter zichtbaar.

Eurocodes verhogen bijgevolg de constructieve veiligheid.

De volgende Eurocodes Zijn van belang voor onze houtverbinders

  • Eurocode 0 + 1 : Grondslagen van constructief ontwerp en belastingen op constructies
  • Eurocode 5 : Ontwerp en berekening van houtconstructies
  • Eurocode 8 : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructie
  • Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies
  • Eurocode 3 : Ontwerp en berekening van constructiestaal