CE-markering

Marquage ce

Richtlijn 89/106/EEG van 21 december 1988 inzake voor de bouw bestemde producten (BPR - bouwproductenrichtlijn) legt het algemene kader en de doelstellingen vast voor de CE-markering van bouwproducten. De drie hoofddoelstellingen zijn de veiligheid van de consument, het vrije verkeer van bouwproducten en de harmonisering van de referentiekaders voor beoordeling en informatieverschaffing over de verschillende bouwproducten..

De Europese technische goedkeuringsleidraad ETAG 015 (European Technical Approval Guideline), vastgelegd door de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA - European Organisation for Technical Approval), dient als referentiekader voor de beoordeling van driedimensionale verbindingsstukken (ophangbeugels, hoekijzers, kolomvoeten e.d.). Deze leidraad wordt gebruikt voor het opstellen van Europese technische goedkeuringen (ETA’s - European Technical Approvals) die de technische eigenschappen van de producten vastleggen. De gezamenlijke eigenschappen worden gedefinieerd overeenkomstig Eurocode 5 en de daarmee samenhangende normen.

Sinds 1 juli 2007 is de CE-markering verplicht in Frankrijk voor alle driedimensionale verbindingsstukken die op de markt zijn gebracht in de gemeenschap. Een product kan de CE-markering krijgen zodra wij enerzijds beschikken over de ETA voor het product en anderzijds over de conformiteitsverklaring over ons productiecontrolesysteem.

De CE-markering bestaat uit een merkteken op het product en/of een etiket op de verpakking. De gegevens over de belastingen en toepassing van de producten staan in onze technische documentatie of op onze website.

Bevestigingsproducten (zoals draadstangen, bouten, schroeven, nagels e.d.) vallen onder de norm EN 14592. Spanringen en kramplaten, tweedimensionale producten (bandijzer, geperforeerde platen) vallen onder de norm EN 14545. Sinds 1 augustus 2010 is de CE-markering van deze producten verplicht in Frankrijk. Onze productenlijn voor niet-constructieve doeleinden (tuinproducten, leuningdragers enz.) is niet onderworpen aan de CE-markering.

Deze producten worden geleverd zonder vermelding van waarde over de belastingsterkte.

Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst of raadpleeg onze website.

Van richtlijn naar verordening

De bouwproductenverordening (BPV) stelt in Europa de CE-markering verplicht, alsook de bekendmaking van de prestatieverklaring (DoP - Declaration of Performance) voor alle producten die onder een geharmoniseerde norm vallen en voor de producten die onderworpen zijn aan ETA’s.

Contact

Simpson Strong-Tie Frankrijk

Simpson Strong-Tie

ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
Frankrijk