Ons kwaliteits- en milieubeleid

Wij willen een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van verantwoordelijkheidszin, transparantie en milieubescherming. Daarom voldoen al onze constructiedelen aan de voorschriften in de regelgeving (CE-markering). Bovendien zijn wij ook ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd voor ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem.

  • RPC
  • BSI ISO 9001

Ons kwaliteitsbeleid

Wij helpen mensen veiliger en goedkoper bouwen. Daartoe ontwikkelen en vervaardigen wij producten die voldoen aan de verwachtingen van onze klanten of die zelfs overtreffen. Al onze medewerkers stellen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten en verbinden zich ertoe de efficiency van ons kwaliteitsmanagementsysteem te garanderen.

  • BSI ISO 14001

Ons milieubeleid

Simpson Strong-Tie is sinds april 2007 gecertificeerd voor zijn milieumanagementsysteem overeenkomstig de norm ISO 14001: 2008. Elke medewerker van Simpson Strong-Tie heeft als plicht de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verminderen en verontreiniging tegen te gaan. Wij streven ernaar de wet- en regelgeving op milieugebied na te leven of zelfs te overtreffen, en onze werkwijzen voortdurend te verbeteren met het doel mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen.

Verbruik en recyclage

Staal is de voornaamste grondstof die wordt gebruikt voor de productie van verbinders van Simpson Strong-Tie. Het percentage gerecycleerd staal maakt 18% uit van het staal dat voor de vervaardiging van onze producten wordt gebruikt.

De andere grondstoffen die dienen voor de verpakking van onze producten – karton, blister, palletfolie, etiket – zijn grotendeels recycleerbaar, en de partners-leveranciers streven er eveneens naar de impact ervan op het milieu te beperken. Simpson Strong-Tie werkt samen met drukkers die garanderen dat het papier dat voor catalogi en andere documentatie van Simpson Strong-Tie wordt gebruikt, PEFC- en FSC-gecertificeerd is. Uit deze twee certificeringen blijkt dat de milieucriteria voor de vervaardiging van het papier, alsmede voor het duurzame beheer van de wouden worden nageleefd.

Door de rechtstreekse toepassing van het sorteerbeleid in de fabriek kon 95% van de in 2013 geproduceerde afvalstoffen worden gevaloriseerd. Simpson Strong-Tie is erin geslaagd gewoon industrieel afval in zes jaar met 30% te verminderen, en gevaarlijk afval met 50% in dezelfde periode.

Conformiteit met de regelgeving

  • Usine

Het bedrijf beantwoordt aan de ICPE-reglementering (ICPE = Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, voor de milieubescherming aangewezen installaties) op de geluidshinder van haar productievestiging en voert de verplichte controles uit. Daarenboven investeert Simpson Strong-Tie jaarlijks in de verbetering van het productieproces, door geluidsisolatie te plaatsen rondom zijn luidruchtige machines en door het arbeidscomfort van zijn werknemers te verhogen.

De lozingen in de lucht tijdens het productieproces worden gefilterd voordat ze in het milieu terechtkomen. De gebruikte filters worden dan samen met het gevaarlijk afval verzameld.

Simpson Strong-Tie overtreft de reglementaire eisen en heeft zijn fabriek gebouwd op retentie om verontreiniging van de bodem en het grondwater bij brand te voorkomen. Zo kan verontreinigd bluswater worden opgevangen om op reglementaire wijze weer te worden behandeld.

Voortdurende verbetering van de producten

  • De R&D-dienst werkt aan de ontwikkeling van producten die minder grondstoffen gebruiken voor gelijkwaardige technische prestaties.
  • De dienst werktuigbouw ontwikkelt gereedschap waarmee onderdelen met zo weinig mogelijk machinebewegingen kunnen worden vervaardigd, om zo het energieverbruik bij de productie ervan te beperken.
  • De inkoopdienst geeft voorrang aan dichtbij gelegen leveranciers en bouwt duurzame relaties met hen op.