De partners en Simpson Strong-Tie

Certificeringsinstellingen

  • cstb

CSTB - Als openbare instelling ten dienste van vernieuwing in de bouw [in Frankrijk] vervult het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment vier taken: onderzoek, expertise, beoordeling en verspreiding van kennis, om tegemoet te komen aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het bouwbedrijf. Het CSTB is lid van de EOTA.

www.cstb.fr

  • eota

EOTA - De European Organisation for Technical Assessment ontwikkelt en neemt de Europese beoordelingsdocumenten aan (EAD's) aan de hand van de wetenschappelijke en technologische expertise van zijn leden. Ze coördineert de toepassing van de procedures voor de aanvragen om Europese technische beoordeling (ETB) en staat in voor de overdracht van goede praktijken onder de leden om de efficiëntie en dienstverlening aan de industrie te verbeteren. EOTA werkt nauw samen met de Europese commissie, de lidstaten, het Europees normalisatiebureau en andere onderzoeks- en bouwpartners.

www.eota.eu

  • bba

BBA - De British Board of Agrément is een belangrijke Engelse instelling waar fabrikanten en installateurs van het bouwbedrijf technische goedkeuringen en certificeringen kunnen verkrijgen.

www.bbacerts.co.uk

  • etadanmark

ETA-Danmark - ETA-Danmark A/S is een dochter van de Deense certificeringsinstelling voor bouwproducten. Ze zijn bevoegd voor het afgeven van Europese technische goedkeuringen en zijn lid van de EOTA.

www.etadanmark.dk