Onze houtverbinders tegen brand!

Wist u dat? Sinds 2014 zijn alleen de Eurocodes van toepassing voor het dimensioneren van de verbindingen bij brand. Simpson Strong-Tie beantwoordt aan deze regel door voor verschillende van deze referenties karakteristieke waarden voor een brandwerendheid van 30 minuten op te geven.

  • Test de resistance au feu 1

Wat is de reglementering?

Eurocode 5 heeft nieuwe regels bij brand voorgeschreven. Er worden twee oplossingen gegeven om de brandwerendheid van de stalen verbinders te bewijzen:
1. De eerste oplossing bestaat erin de prestaties bij brand van de stalen verbinder te berekenen of bepalen.
2. De tweede bestaat erin de weerstand van de verbindingen te bewijzen door ze met behulp van houten elementen te beschermen.

Hoe de waarden te berekenen?

Simpson Strong-Tie heeft beslist verder te gaan dan de loutere berekening volgens Eurocode 5 door een echte brandwerendheidstest in het laboratorium uit te voeren om karakteristieke waarden te geven aan de ophangbeugels van 4 mm dikte na 30 minuten brand: Rk,30, fi

Zo hebben we kunnen nagaan dat de belastingwaarden bij brand Ed,fi lager waren dan de weerstand van de ophangbeugel na 30 minuten Rd,30, fi:
Ed,fi < Rd,30, fi = Rk,30, fi / ᵞM,fi


Ed,fi: ontwerpkracht bij brand
Rd,30, fi: ontwerpsterkte bij brand
Rk,30,fi: karakteristieke sterkte na 30 min. brand (beschikbaar op strongtie.eu voor GSE/4, GSI/4 en GLE/4, GLI/4)
ᵞM,fi: partiële factor van de verbindingen bij brand (gelijk aan 1).

U vindt onze karakteristieke waarden op de productfiches van de betrokken referenties:

  • Grote ophangbeugels met naar buiten staande flenzen van 4 mm: GSE/4,
  • Grote ophangbeugels met naar binnen staande flenzen van 4 mm: GSI/4,
  • Grote ophangbeugels met naar buiten staande flenzen van 4 mm: GLE/4,
  • Grote ophangbeugels met naar binnen staande flenzen van 4 mm: GLI/4.
  • sst slider 2015 reglementationfeu
Deze pagina delen