Abacus - Schroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

ESCRFTZ

Abacus

Karakteristieke waarden - Hout/Hout

Referentie Karakteristieke waarden - Hout/Hout C24
Axiaal Afschuiving evenwijdig aan de vezelrichting in functie van t1 [Rv.0.k] [kN] Afschuiving haaks op de vezelrichting in functie van t1 [Rv.90.k] [kN]
t1 [mm] Rax.k [kN] 35 [mm] 40 [mm] 45 [mm] 60 [mm] 75 [mm] 80 [mm] ≥100 [mm] 35 [mm] 40 [mm] 45 [mm] 60 [mm] 75 [mm] 80 [mm] ≥100 [mm]
ESCRFTZ8.0X120 60 5.24 4.47 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 - 3.63 3.82 4.02 4.09 4.02 3.82 -
ESCRFTZ8.0X140 70 6.29 4.74 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 3.9 4.09 4.29 4.35 4.35 4.35 4.09
ESCRFTZ8.0X160 80 7.34 5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.16 4.35 4.55 4.61 4.61 4.61 4.61
ESCRFTZ8.0X200 100 9.43 5.52 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 4.65 4.87 5.07 5.14 5.14 5.14 5.14
ESCRFTZ8.0X220 110 10.48 5.78 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 4.65 5.03 5.33 5.4 5.4 5.4 5.4
ESCRFTZ8.0X240 120 11.53 6.05 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 4.65 5.03 5.43 5.56 5.56 5.56 5.56
ESCRFTZ8.0X300 150 14.67 6.33 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 4.65 5.03 5.43 5.56 5.56 5.56 5.56

Die sterktewaarden gelden voor:

  • Een houtdeel onder kop met dikte kleiner of gelijk aan de waarde t1 vermeld in de kolom ernaast.
  • Een schroef waarvan de hartlijn onder een hoek van 45 tot 90° op de vezelrichting staat in de gevallen van ESCR(XXX), en haaks op de vezelrichting voor de andere schroeven.

Bij klemschroeven (deeldraadse schacht) komt de afmeting t1 overeen met de maximale dikte waarbij de schroefdraad volledig in het hout aan de puntzijde zit wat voor een optimale aanspanning bij de plaatsing zorgt.
De afschuifsterkten zijn gegeven voor verscheidene dikten van houtdelen onder kop t1 en voor de volgende configuraties:

  • Hartlijn van de belasting evenwijdig aan de vezelrichting van de twee houtdelen Rv.0°.k
  • Hartlijn van de belasting haaks op de vezelrichting van de twee houtdelen Rv.90°.k

Die sterktewaarden gelden voor hout van mechanische klasse C24 of hoger.
De hypothese van voorboring voor het berekenen van de belasting en de minimumafstanden is gevalideerd.
Voor schroeven met deeldraadse schacht zijn de sterktewaarden alleen aangegeven voor configuraties waarbij de schroefdraad niet meer dan 5 mm diep in het houten element onder kop zit om een optimale vastklemming te waarborgen.
Met de clausule (2) van deel 8.3.1.2 van EN1995-1-1:204+A2:2014 over de indringingsdiepte wordt bij deze berekening geen rekening gehouden.

Karakteristieke waarden - Paar kruisgewijs geplaatste schroeven

Referentie Karakteristieke waarden - Paar kruisgewijs geplaatste schroeven
Drager Gedragen element Plaatsingsafstand Karakteristieke waarden (uittrekking/knik) Rv,k,pair = min(Rw,k,pair ; Rbuck,k,pair) [kN]
bh min [mm] hj min [mm] 1 paar 2 paar m [mm] mi [mm] 1 paar 2 paar
bj min [mm] bj min 2 [mm] Rw.k.pair [kN] Rbuck.k.pair [kN] Rw.k.pair [kN] Rbuck.k.pair [kN]
ESCRFTZ8.0X120 64 128 84 124 68 73 7.41 3.7 + 13.99 /kmod 13.82 6.91 + 26.11 /kmod
ESCRFTZ8.0X140 64 128 84 124 68 73 8.89 4.44 + 13.99 /kmod 16.59 8.29 + 26.11 /kmod
ESCRFTZ8.0X160 67 128 84 124 68 73 10.37 5.18 + 13.99 /kmod 19.35 9.67 + 26.11 /kmod
ESCRFTZ8.0X200 81 154 84 124 75 80 13.33 6.66 + 13.99 /kmod 24.89 12.44 + 26.11 /kmod
ESCRFTZ8.0X220 88 168 84 124 82 87 14.82 7.41 + 13.99 /kmod 27.65 13.82 + 26.11 /kmod
ESCRFTZ8.0X240 95 182 84 124 89 94 16.3 8.15 + 13.99 /kmod 30.42 15.21 + 26.11 /kmod
ESCRFTZ8.0X300 117 225 84 124 111 116 20.74 10.37 + 13.99 /kmod 38.71 19.35 + 26.11 /kmod