Wettelijke vermeldingen

Eigenaar van de site : Simpson Strong-Tie®

Simpson Strong-Tie®
Zone d'activité des Quatre Chemins
85400 - SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
FRANCE
Tél : +33 2 51 28 44 00
Fax : +33 2 51 28 44 01

Adres van de website host :

Gandi SAS
15 place de la Nation
75011 - Paris
France
Tél : 01.70.37.76.61

Informatie website ont wikkelaar :

RC2C
18 Avenue Albert Einstein
17000 - La Rochelle
France
Tél : 05.46.45.84.00
Fax : 05.46.45.84.01

1 - Auteursrechten / Copyright

  • De merken en logo's die op deze website voorkomen zijn door Simpson Strong-Tie® gedeponeerd. Er wordt geen enkele licentie of gebruiksrecht verleend op welk dan ook van de genoemde merken of logo's die op de website voorkomen, zodat deze dus niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Simpson Strong-Tie® behoudt zich het recht voor om elke vervalsing van zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, inclusief op strafrechtelijke wijze.
  • De reproductie van alle op de website gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden in privégebruik. Elk ander gebruik van deze reproducties en met name gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simpson Strong-Tie®.

2 - Aansprakelijkheid

  • Alle informatie die via deze website toegankelijk is wordt in oorspronkelijke staat aangeleverd. Simpson Strong-Tie® geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot of het gebruik van deze website, met inbegrip van beschadigingen of virussen die de apparatuur of andere goederen van de gebruiker zouden kunnen besmetten.
  • Simpson Strong-Tie® is niet aansprakelijk voor de juistheid, fouten of weglatingen van deze website. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.
  • Simpson Strong-Tie® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, om welke reden of oorzaak en met welke aard of gevolgen dan ook, veroorzaakt door de toegang van een gebruiker tot de website of de onmogelijkheid om de website te openen, evenals het gebruik van de website en/of het geloof dat wordt gehecht aan een informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe op deze website geen informatie door te geven die een burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich kan meebrengen, en verbindt zich er om die reden toe via deze website geen onwettige informatie, informatie die indruist tegen de openbare orde of die lasterlijk is, tijdens chatsessies of op forums te verspreiden.
  • Externe websites die gelinkt zijn aan deze website van Simpson Strong-Tie® staan niet onder controle van Simpson Strong-Tie® die dan ook alle aansprakelijkheid met betrekking tot hun inhoud van de hand wijst. Die links naar andere websites vormen in geen geval een goedkeuring of samenwerking tussen Simpson Strong-Tie® en die websites, daar zij onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en beleidsvoorschriften inzake de bescherming van de privacy.

Simpson Strong-Tie®
Zone d'activité des Quatre Chemins
85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
FRENSE

3- Toegang tot de website

Simpson Strong-Tie® behoudt zich het recht voor om de toegang tot de hele website of een deel ervan, met inbegrip van de inhoud, de functies of de beschikbaarheidsperiodes zonder voorafgaand bericht en te allen tijde te wijzigen, op te zeggen, op te schorten of te onderbreken, en dat om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken.

4 - Voor uw opmerkingen en tips over de website:

Schrijf ze in het contactformulier.