Vertrouwelijkheidsbeleid

Overeenkomstig de bepalingen van de (Franse) wet van 6 januari 1978 inzake gegevensbescherming (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) heeft de geautomatiseerde verwerking van naamsgebonden gegevens op basis van deze website niet het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de (Franse) nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)) omdat deze verwerkingen onder de vrijstelling van aangifte nr. 7 vallen.

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens door u schriftelijk te richten tot:
Simpson Strong-Tie®
Zone d'activité des Quatre Chemins
85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
FRENSE

De gebruiker wordt ervan verwittigd dat tijdens zijn bezoeken aan deze website automatisch cookies in zijn browser kunnen worden geïnstalleerd. Cookies zijn bestanden waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd maar waarin informatie wordt opgeslagen over het surfgedrag van de gebruiker op de website. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. Indien u weigert cookies te aanvaarden, wordt onze mogelijkheid om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden beperkt.
Raadpleeg uw browserinstructies in het Help-menu voor meer informatie hierover.
U kunt hierover ook informatie vinden op de website van de CNIL.

De gebruiker heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die door middel van cookies in de hierboven vermelde omstandigheden worden verstrekt. Om technische redenen evenwel kan wanneer cookies worden gedeactiveerd de toegang van de gebruiker tot de website worden beperkt.
De naamsgebonden gegevens betreffende de gebruiker zijn bestemd voor de exploitant van de website.

De gebruikers van deze website zijn gehouden de bepalingen van de wet betreffende informatica, bestanden en vrijheden te eerbiedigen, op straffe van strafrechtelijke sancties. Zij moeten zich met name onthouden van, wat naamsgebonden gegevens betreft waartoe zij toegang hebben, elke verzameling, verkeerd gebruik en over het algemeen van elke handeling die afbreuk kan doen aan de privacy of de goede naam van de personen.

(c) 2013 - Simpson Strong-Tie®, Alle rechten voorbehouden